Fout!

Validatie mislukt!

Succes!

done

Onvoldoende zoekcriteria

Palliatief verlof/Stervensbegeleiding & rouwverlof

Werknemers hebben recht op verlof voor stervensbegeleiding en rouwverlof. Voor beide verlofvormen geldt een maximum van 10 dagen. Voor stervensbegeleiding betreft het 10 dagen vóór de datum van het overlijden. Bij rouwverlof gaat het om 10 aaneengesloten dagen direct ná het overlijden. Een combinatie van beide vormen is ook mogelijk (maximaal 20 dagen).

Zie voor overige voorwaarden en bepalingen: Bijlage 5 verlofdeclaratiereglement, Art. 2 van cao Afbouw.

Deze dagen declareert u bij het Opleidings- & Ontwikkelingsfonds Afbouw.
U kunt het formulier hier downloaden.

Vul het declaratieformulier volledig in en zorg dat het door u én uw werknemer is ondertekend. Stuur het formulier op binnen 8 weken na de laatste verlofdag, samen met de overlijdensakte per mail naar werkgevers@bter-afbouw.nl of per post naar:
APG
T.a.v. BTER/O&O-fonds Afbouw
Postbus 8700
1005 AS Amsterdam