Fout!

Validatie mislukt!

Succes!

Kortdurend zorgverlof

Uw werknemer heeft per kalenderjaar recht op maximaal tien werkdagen zorgverlof. Over de eerste drie dagen die de werknemer opneemt behoudt hij 100% van zijn loon. Over de andere zeven opgenomen dagen ontvangt hij 70% van zijn loon.

Zie voor overige voorwaarden en bepalingen: Bijlage 5 verlofdeclaratiereglement, Art. 2 van cao Afbouw.

U kunt de loonkosten over de werkdagen die uw werknemer niet werkte in verband met dit zorgverlof binnen acht weken na afloop van het verlof declareren bij het O&O-fonds Afbouw. U kunt deze kosten declareren zolang de financiële middelen van het O&O-fonds Afbouw dit toelaten. U kunt het formulier hier downloaden.

Stuur het formulier ondertekend per mail naar administratie@bter-afbouw.nl of per post naar:
APG
T.a.v. BTER/O&O-fonds Afbouw
Postbus 8700
1005 AS Amsterdam