Fout!

Validatie mislukt!

Succes!

done

Onvoldoende zoekcriteria

Kortdurend zorgverlof

Uw werknemer heeft per kalenderjaar recht op maximaal tien werkdagen zorgverlof. Over de eerste drie dagen die de werknemer opneemt behoudt hij 100% van zijn loon. Over de andere zeven opgenomen dagen ontvangt hij 70% van zijn loon.

Zie voor overige voorwaarden en bepalingen: Bijlage 5 verlofdeclaratiereglement, Art. 2 van cao Afbouw.

U kunt de loonkosten over de werkdagen die uw werknemer niet werkte in verband met dit zorgverlof binnen acht weken na afloop van het verlof declareren bij het O&O-fonds Afbouw. U kunt deze kosten declareren zolang de financiële middelen van het O&O-fonds Afbouw dit toelaten. U kunt het formulier hier downloaden.

Stuur het formulier ondertekend per mail naar administratie@bter-afbouw.nl of per post naar:
APG
T.a.v. BTER/O&O-fonds Afbouw
Postbus 8700
1005 AS Amsterdam