Mijn BTER

Logo opleidings en ontwikkelingsfonds afbouw

Kortdurend zorgverlof

Uw werknemer heeft per kalenderjaar recht op maximaal tien werkdagen verlof ten behoeve van een zieke inwonende echtgeno(o)t(e) of partner conform artikel 2 van de cao, een zieke ouder (geen schoonouder) of een ziek inwonend (pleeg)kind. Over de eerste drie dagen die de werknemer opneemt behoudt hij 100% van zijn loon. Over de andere zeven opgenomen dagen ontvangt hij 70% van zijn loon.

U kunt de loonkosten over de werkdagen die uw werknemer niet werkte in verband met dit zorgverlof binnen acht weken na afloop van het verlof declareren bij het O&O-fonds Afbouw. U kunt deze kosten declareren zolang de financiële middelen van het O&O-fonds Afbouw dit toelaten.

U kunt het formulier voor het kortdurend zorgverlof hier downloaden.
Met dit formulier kunt u de loonkosten van kortdurend zorgverlof van uw werknemer declareren.

Stuur het formulier ondertekend naar:
APG
T.a.v. BTER/O&O-fonds Afbouw
Postbus 8700
1005 AS Amsterdam

Of stuur een mail naar administratie@bter-afbouw.nl.