Mijn BTER

Logo opleidings en ontwikkelingsfonds afbouw

Vierdaagse werkweek 59+

Is uw werknemer 59 jaar of ouder, dan mag hij 4 dagen werken met behoud van loon alsof er 5 dagen gewerkt wordt. De werknemer roostert zijn verlof en ATV-dagen zo optimaal mogelijk in, zodat er zo veel mogelijk werkweken van 4 dagen ontstaan. Per jaar komt de werknemer ongeveer 20 dagen tekort. U betaalt over die dagen het loon door. Deze dagen declareert u bij het Opleidings- & Ontwikkelingsfonds Afbouw.

U kunt het formulier hier downloaden.

U stuurt het declaratieformulier naar:
APG
T.a.v. BTER/O&O-fonds Afbouw
Postbus 8700
1005 AS Amsterdam

Of stuur een mail naar werkgevers@bter-afbouw.nl.