Mijn BTER

Logo opleidings en ontwikkelingsfonds afbouw

Mijn BTER

Nieuwsupdate

Update 13 maart 2019

Let op: declaratiespecificatie op papier vervalt
Per 1 april 2019 zal de papieren versie van de betaalspecificatie komen te vervallen. Vanaf de genoemde datum zal het alleen nog mogelijk zijn om via het EVD portaal de betaalspecificatie te raadplegen. Deze kan gedownload worden vanaf het portaal voor eigen gebruik.
Welkom bij MijnBTER!

Werknemers die op 31 december 2015 55 jaar of ouder waren en onafgebroken in de sector afbouw werken, hebben recht op extra verlofdagen. De werkgever betaalt de werknemer over deze dagen 90% van het loon door en 100% van de pensioenpremie. Werkgevers kunnen de loonkosten van deze dagen voor bouwplaatswerknemers declareren bij het O&O-fonds Afbouw. De declaratieregeling geldt niet voor UTA-werknemers. Hieronder leest u hoe u declaraties Extra Verlofdagen (EVD) in MijnBTER kunt invoeren en/of raadplegen.


Indienen declaraties EVD
Ga naar de website www.mijnafbouw.nl. Klik op ‘mijn cao aanvragen’. Kies dan voor ‘declareer hier uw extra verlofdagen’. U kunt dit ook rechtstreeks doen via https://mijnbter.bter-afbouw.nl. Om toegang te krijgen tot uw account in MijnBTER heeft u een inlogcode (gebruikersnaam) en wachtwoord nodig. Deze vindt u in de door APG aan u verzonden brieven.


Administratiekantoor
Besteedt u uw administratie uit aan een administratiekantoor? Informeer het administratiekantoor dan ook over de declaratieprocedure voor EVD.


Aanlevering declaraties EVD met een XML-bestand
U kunt via MijnBTER ook aanleveren met een XML-bestand. De meeste werkgevers of administratiekantoren hebben al een loonpakket waarmee zij de loonadministratie voeren. De meeste loonpakketten hebben de mogelijkheid om gegevens in een XML-bestand te plaatsen. Een XML-bestand wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de aanlevering van gegevens aan de Belastingdienst. Meer informatie over declaraties aanleveren via een XML-bestand vindt u in de handleiding. Het declaratieproces voor ERVD is gelijk. Het declaratiesysteem kan zelf bepalen welk type er gedeclareerd wordt.


Nieuwe ontwikkelingen
Zijn er nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de mogelijkheden van het MijnBTER portaal? Dan leest u dat op deze pagina.


Heeft u vragen?
Stuur dan een mail naar werkgevers@bter-afbouw.nl of bel met de Werkgeversdesk, telefoonnummer 020 583 70 70. U kunt ons bereiken op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00.